نظارت مستمر بر فعالیت باشگاه های ورزشی


: 1514

کارشناسان معاونت غذا و داروی زابل و نمایندگان ادارات تعزیرات حکومتی، ورزش و جوانان و نظارت بر اماکن عمومی شهرستان زابل طی بازدید مشترک وضعیت باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام منطقه را پایش نمودند.

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زابل، در این بازدید مشترک وضعیت 3باشگاه ورزشی مورد ارزیابی قرار گرفت که مورد خاصی رویت نگردید. گفتنی است برنامه بازدید و پایش مستمر کلیه باشگاه های سطح منطقه به صورت ماهیانه در دستور کار کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زابل قرار دارد.