خدمات مشاوره در زمینه تجهیز آزمایشگاه
خدمات مشاوره در زمینه تجهیز آزمایشگاه

ارائه خدمات مشاوره در زمینه تجهیز آزمایشگاه های صنایع دارویی ، غذایی ، آرایشی و بهداشتی ، تشخیص طبی ، مراکز استاندارد و آب و فاضلاب توسط مهندسین مجرب در شرکت زکریا شیمی صورت می پذیرد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با بخش خدمات و سرویس شرکت زکریا شیمی تماس حاصل فرمایید .